ยินดีต้อนรับสู่ เข้าสู่ งานกลุ่ม บล็อกนายจักรกฤษ สำราญ คบ2 คอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ 2 ^_^

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สมาชิกในกลุ่ม

                                      คบ 2 คอมพิวเตอร์ศึกษาหมู่ 2

นายจักรกฤษ  สำราญ 554144084
นายวัชริศ  คงสนิท 554144085
นายจักกรี อุดมกิจนุภาพ 554144xxx